#громадськемісце Кропивничани мають можливість отримання безоплатної правничої допомоги #кропивницький #kropyvnytskyi

Кропивничани мають можливість отримання безоплатної правничої допомоги

Θ 368

Кропивничани мають можливість отримання безоплатної правничої допомоги –допомоги, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Як повідомили в Координаційному центрі з надання правничої допомоги, відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», існує первинна та вторинна правнича допомога.

Безоплатна первинна правнича допомога (БППД) включає в себе такі види правничих послуг:

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;

– складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

Право на БППД мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правнича допомога (БВПД) включає такі види правничих послуг:

– захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

– складення документів процесуального характеру.

Безоплатні послуги юриста / адвоката можна отримати від системи безоплатної правничої допомоги, зокрема:

– консультації і допомогу зі складенням документів;

– допомогу зі зверненням до суду (вторинну правничу допомогу).

Право на БВПД мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правничу допомогу» та іншими законами України.

ДЖЕРЕЛО