#громадськемісце У Кропивницькому обговорили якими мають бути сучаснi музеї #кропивницький #kropyvnytskyi

У Кропивницькому обговорили якими мають бути сучаснi музеї

Другий обласний музейний форум вiдбувся у Кропивницькому на базi Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею.

Про це повiдомляє обласна рада, iнформує Златопiль.

В заходi, що проходив одночасно в офлайн та онлайн режимах, взяли участь представники музеїв обласного центру та територiальних громад Кiровоградської областi.

Головна iдея форуму – обмiн думками та обговорення мiж музейними працiвниками того, як заклади культури повиннi реагувати на виклики вiйни та якими мають бути музеї в XXI столiттi, зауважив директор Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко. Такi заходи, як обласний форум, – запрошення до дискусiї в межах спiльного музейного простору Центральної України. Пiд час роботи II обласного музейного форуму пiдiймались питання про мiсiї музейних закладiв, концепцiю роботи i перспективи розвитку музеїв у сучасних умовах.

У вiдкриттi форуму взяли участь перший заступник голови Кiровоградської обласної ради Юрiй Семенюк, заступниця начальника обласної вiйськової адмiнiстрацiї Катерина Колтунова, директор Департаменту культури i туризму обласної вiйськової адмiнiстрацiї Уляна Соколенко.

Оскiльки захiд вiдбувся напередоднi Мiжнародного дня музеїв, Юрiй Семенюк вiд iменi депутатiв обласної ради привiтав учасникiв форуму з професiйним святом.

«В умовах сьогодення бiльшiсть громадян України не мають можливостi вiльно подорожувати свiтом, таким чином, вони придiляють бiльше уваги iсторичним та культурним пам’яткам в Українi, – зазначив перший заступник голови Кiровоградської обласної ради. – Музейнi заклади вiдвiдують всi люди, незалежно вiд свого вiку, вподобань та переконань. Якщо придiляти увагу розвитку цiкавих локацiй: екологiчних, культурних чи iсторичних, туди обов’язково прийде вiдвiдувач. За вiдвiдувачами з’являться iнфраструктурнi об’єкти, що в пiдсумку сприятиме розвитку територiї. Таким чином, прихованi можливостi розвитку територiй залежатимуть вiд вашої дiяльностi. Ви формуєте стратегiю розвитку музейної галузi, ви – дiйсно фахiвцi та ентузiасти, ви займаєтесь улюбленою справою, а той, хто займається улюбленою справою, завжди досягає успiху!»

Протягом форуму були представленi доповiдi на теми:

«Музеї як провiднi культурно-просвiтницькi центри: сьогодення та майбутнє»;

«Олександрiйський мiський музейний центр – мiсце дiалогу та комунiкацiї для рiзних верств населення: напрацювання i перспективи»;

«Нацiонально-патрiотична мiсiя сучасного музею»;

«Досвiд просвiтницької роботи Бобринецького мiського краєзнавчого музею iменi Миколи Смолейчука»;

«Краєзнавчий музей: виклики часу» (на прикладi дiяльностi «Краєзнавчого музею iсторiї сiл територiальної громади Суботцiвської сiльської ради»);

«Як «виживати» музейним закладам в сучасних умовах. Досвiд реалiзацiї грантових проектiв музеєм музичної культури iменi Кароля Шимановського»;

«Сiльський музей: перспективи розвитку»;

«Музейна школа онлайн як один iз сучасних форматiв науково-методичної роботи».

У Кропивницькому обговорили якими мають бути сучаснi музеї

Оцінити цей запис

ДЖЕРЕЛО