#громадськемісце В Дендропарку Кiровоградщини квiтнуть ксантоцерас та пiвонiї (ФОТО) #кропивницький #kropyvnytskyi

В Дендропарку Кiровоградщини квiтнуть ксантоцерас та пiвонiї (ФОТО)

Найдекоративнiший представник горiхоплiдних та пiвонiї розквiтли на територiї ДСДЛ центру “Веселi Боковеньки”, iнформує Златопiль.

Серед багатьох представникiв горiхоплiдних, що зростають на територiї центру “Веселi Боковеньки” найдекоративнiшим є чекалкiн горiх, або ксантоцерас. Вiн не тiльки їстiвний, але i надзвичайно декоративний, особливо пiд час цвiтiння.

“Його батькiвщина – Пiвнiчний Китай, де його було вiдкрито наприкiнцi 19 столiття Аббе Девiдом. Вiн набув поширення по всьому свiту, а останнiм часом в Українi теж набуває популярностi, особливо в озелененнi.      Невибагливий до грунтiв, дуже посухостiйкий та морозостiйкий чекалкiн горiх чудово почуває себе в степовiй зонi дендрологiчного парку “Веселi Боковеньки” iм. М. Л. Давидова, де вiн добре розвивається, цвiте та плодоносить”.

Плоди цього горiха, який плодоносить щорiчно – грушоподiбнi шкiрястi коробочки, якi згодом стають коричневими i розпадаються на три камери, в яких знаходиться блискуче чорне насiння. Горiхи дуже поживнi, як рослинне джерело бiлку, незамiнних амiнокислот, – бiлкова ефективнiсть ядра у 3 рази вище, нiж у концентрованих бiлкiв iз сої та насiння соняшника.

Декоративнiсть ксантоцерасу i в блискучому зеленому листi, яке нагадує листя горобини i у кiлькох вигнутих стовбурiв, хоча деякi з рослин є одностовбурними та розгалуженими досить низько вiд землi. Завдяки таким цiкавим гiлкам та стовбуру чекалкiн горiх гарно виглядає також i взимку.

На квiтниках дендрологiчного парку “Веселi Боковеньки” квiтне одна iз перших представникiв родини пiвонiєвих – пiвонiя вузьколиста, або тонколиста — багаторiчна рослина вiдома пiд народними назвами: кудла, воронець, воронок, степова пiвонiя. Причорноморський ендемiк, занесений до Червоної книги України. Широко використовується як декоративна культура.

“У природi тонколиста пiвонiя зустрiчається у степах, на схилах пагорбiв i скель, схованих пiд невеликим шаром землi, а також у змiшаному середовищi, такому як дiлянки степу, зарослi кущами. Але за її декоративнiсть та раннiй перiод цвiтiння її можна широко використовувати для озеленення, висаджуючи на квiтниках у парках, скверах чи присадибних дiлянках мiст i сiл”.

Ще один представник родини пiвонiєвих що можна побачити на галявинах парку це пiон деревовидний – швидкорослий вид, який може в дорослому вiцi досягати до 2 метрiв.

“Довговiчна рослина, перiод цвiтiння якого починається з чотирьохрiчного вiку. Цвiте щороку, рясно одиночними, великими квiтами, дiаметром 10 – 17 сантиметрiв. Колiр квiтiв бiлий, рожевий, малиновий, бузковий iз темно-малиновою плямою в серединi квiтки”.

А ще на квiтниках зовсiм скоро заквiтне пiвонiя трав’яниста, яка широко використовують як декоративнi квiти в озелененнi, для зрiзування та зимової вигонки.

Люди здавна культивують пiвонiї. Натепер є сотнi сортiв цих квiтiв, якi розрiзняються за розмiрами i формами, забарвленням, будовою квiток, тривалiстю цвiтiння.

В Дендропарку Кiровоградщини квiтнуть ксантоцерас та пiвонiї (ФОТО)

Оцінити цей запис

ДЖЕРЕЛО